Welkom op onze geschiedenis website!

Welke feiten hebben een impact op de wereld gehad? Wat kunnen we je vertellen over ons land, onze regio, ons dorp, onze familie?

Ontdek waar het in onze wereld echt om draait, leer ons land en vooral onze streek en dorp kennen waarin onze familiegeschiedenis verankerd is.

Als toemaatje krijg je nog een eigenzinnige keuze van andere onderwerpen die ons boeien.

ONZE WERELD

Welke feiten hebben een impact op de wereld gehad? Welke feiten mogen we nooit vergeten? Welk land wil je graag eens bezoeken? Waar vind je de mooiste "landmarks"? De mooiste natuur?


Ontdek waar het in onze wereld echt om draait: klik op de knop hieronder en ontdek wat we in petto hebben.

VERTREK OP REIS

ONS LAND

In dit onderdeel van onze website proberen we ons land België in al zijn facetten voor te stellen. Vermits dit vooral een geschiedenis website is, ligt de nadruk op de historie van ons landje maar we staan ook stil bij andere vermeldenswaardige plaatsen.

Alvorens deze website tot stand kwam, hebben we maanden gegrasduind in meerdere boeken en publicaties die over België verschenen zijn. Als uitgangspunt voor de geschiedenis van België hebben we de reeks "'s Lands Glorie" genomen. Deze reeks is opgebouwd rond de prenten van Jean-Léon Huens.

Vermits deze reeks stamt uit het midden van de vorige eeuw, konden we niet anders dan de stellingen toetsen aan de huidige bevindingen van moderne geschiedkundigen, heemkundige kringen en enthousiaste amateurs zoals wijzelf. We willen immers met deze website aantonen dat geschiedenis een levende wetenschap is.

ONTDEK ONS LAND

ONS DORP

In dit onderdeel stellen we ons dorp Zelem voor. Zelem is een oud dorp met verschillende oude gebouwen die een interessante geschiedenis hebben en waarvan er een aantal beschermd zijn.

Onze bekendste bezienswaardigheid is vanzelfsprekend het Sint-Jansbergklooster. Onlangs was het nog de vaste locatie van de VIER reeks "Grillmasters".

In 2012 werd er archeologisch onderzoek gedaan aan de voet van de Sint-Jansberg. Dit leverde vele interessante vondsten op.

VERKEN ONS DORP

ONZE FAMILIE

Deze rubriek was de directe aanleiding tot het maken van deze website. Zoals iedereen wel eens doet, typte Eric op een keer zijn naam in het zoekvenster van Google. Groot was onze verbazing dat er heel wat linken te voorschijn kwamen en dikwijls verwezen naar een ver verleden. Wat we allemaal hebben aangetroffen en hoe de familie Vilters verweven is met de geschiedenis van ons dorp Zelem, kunnen jullie lezen in deze rubriek. Vanzelfsprekend doen we hetzelfde met de familie "Vanhemel".

We zijn niet enkel kinderen van onze vaders. Vermits stamboomonderzoek zo een interessante hobby is hebben we ook de kronieken van onze families aan moederskant toegevoegd. Het betreft de families Brouwers en Clerx. Beiden sterk vertegenwoordigde namen in onze regio.

De bedoeling van deze rubriek is niet om een volledige stamboom van onze families te publiceren, wel om er een familiekroniek van te maken.

GRASDUIN IN ONZE FAMILIEKRONIEK

ONZE KEUZE

Hoe langer we met onze website bezig waren, hoe meer we tot de vaststelling kwamen dat er veel geschiedenis over ons land zou verloren gaan als we ons strikt aan een geografische en chronologische indeling zouden houden.

Vandaar dat deze rubriek werd bijgevoegd om ons toe te laten uit te wijden over bepaalde onderwerpen die onlosmakelijk met ons land verbonden zijn maar die zich niet in een geografisch of chronologisch vakje laten stoppen.

NIEUWSGIERIG?